Fakta o Terstu a sysému Zelených pasů podle Observatoře Kardinála Van Thuâna

Prohlášení Observatoře Kardinála Van Thuâna

Události, ke kterým došlo v pondělí 18. října v Terstu, spolu s těmi, které se odehrály v Římě o několik dní dříve, je třeba považovat za vrcholné důsledky dlouhého období tlaku politické moci na italskou společnost a občany. Neklid a utrpení mnohých je způsobeno novým sanitárním, sociálním a politickým autoritářstvím, které zasahuje do blokování sociálního života a vykonává kontrolu nad hnutími, činy a svědomím jednotlivců způsoby, které znepokojují svobodu a důstojnost lidí.

Lidé, rodiny, zprostředkující orgány jsou shora nuceni k povinnému chování, i když neexistují skutečné důvody pro nouzovou situaci. Demonstrace v Terstu, aniž bychom zapomněli na ty, které se v posledních dnech konaly v mnoha hlavních městech provincií a které oficiální média opomíjela, vyjádřily tento neklid nad supervelmocí, kterou si stát připisuje s výmluvou, že nás ochrání před pandemií, která nyní téměř neexistuje. Obecně lze říci, že se jednalo o poklidné demonstrace i s přihlédnutím k tomu, že v těchto případech je vždy možná infiltrace mafiánů, což by měly zvážit především orgány státní správy, které by se měly obezřetně vyhýbat pohoršování občanů právě proto, aby nedocházelo k případnému neuspořádanému chování.

V podstatě pokojný a lidový charakter demonstrací odsuzuje nadměrnou kontrolu ze strany veřejných institucí a myšlenku, že hlavním nebezpečím pro republiku je kritika Zeleného pasu. Nepřiměřenost zásahů orgánů činných v trestním řízení, démonizace těch, kteří se nechtějí podrobit vstupu státu do svědomí ve zdravotní a etické oblasti, odhodlání politického systému k násilí, i vydíráním k očkování s mnoha problematickými aspekty, které může vyhodnotit pouze osobní svědomí, nám bylo řečeno, že fakta z Terstu jsou fenoménem široké politické vůle, kterou je třeba odmítnout.

Naše podpora terstským demonstrantům je motivována nejen zacházením, kterým utrpěli, ale především tím, že jejich odsuzování autoritářských posunů v zásadních otázkách občanského života má skutečný základ. Ačkoli nám oficiální narativ předkládá obraz naší země, která se díky Zelenému pasu vzpamatovává, ten místo toho ukazuje autoritativní blokádu politického systému a rozklad našeho společenského života. Protože od doby, kdy bylo rozhodnuto neléčit, ale očkovat; protože bylo rozhodnuto vynutit si očkování přímo nebo vydíráním, takže už nemohou pracovat nebo vodit své dítě do mateřské školy; protože bylo rozhodnuto šířit padělané a poplašné údaje; od doby, kdy byl vytvořeno klišévulgární propagandy , distribuované masám, k níž jsou nuceni novináři a odbory; protože chtějí upřít právo pro osobní svědomí zvažovat dobro, které je třeba udělat tady a teď, protože popírají skutečnost, že takzvané anti-covid vakcíny nejsou vakcíny, ale genová séra, a zatajují jejich experimentální charakte a jejich reálné a další možné negativní důsledky … je pochopitelné, že stojíme před projektem dalekosáhlé sociální a politické kontroly, nikoli podmíněné, ale systémové, která má uměle prodlužovat nouzovou situaci, protože ta je pro ně výhodná a funkční.

Demonstrace nesouhlasu jsou akutní fází hlubokého znepokojení, které mnozí Italové pociťují před tímto projektem sociálních experimentů řízených shora. Nejde jen o obranu demokracie v jejích formálních aspektech, ale o obranu nejzákladnějších prvků obecného dobra. Když to politická moc dělá dnes, co může udělat zítra?

V těchto měsících a také v těchto dnech na nás zapůsobila podivná souhra, jako by zde nastoupila jediná režie mocenských center na jednu tezi, šířící se jediným příběhem a prostřednictvím několika opakovaných hesel: svoboda není individuální fakt, Zelený pas nám umožňuje být svobodný, Zelený pas nám umožňuje ekonomickou obnovu…

Dokonce i vzkříšení fašismu bylo použito ke kalení vod. Mezitím byli mladí lidé očkováni bez jakéhokoli skutečného zdravotního důvodu a bez ohledu závažná poškození, které mohou v dlouhodobém horizontu nastoupitt; dále se hovoří o povinném očkování dětí ve věku 5 až 12 let, což je absolutní zbytečností a nebezpečím vzhledem k absenci mimořádné situace a nedostatku údajů o možných dlouhodobých následcích tohoto bezdůvodného násilí; mezitím politická moc při mnoha příležitostech lhala, na měsíce blokovala společenský život a znovu povolala do vlády člověka kooptovaného stejným systémem; mezitím byli lidé nuceni codit k testům třikrát týdně, ne proto, aby mohli chodit tančit na diskotéku, ale aby mohli pracovat, studenti byli nuceni ke stejnému zacházení, aby mohli studovat v knihovně; považuje se už za normální zařadit se do fronty před lékárnami od 5 ráno, zatímco údaje o nákaze, hospitalizacích a úmrtích klesají a zmizí ještě více, jakmile budou poskytovány a interpretovány správně.

Naše Observatoř publikovala od března 2020 mnoho kritických příspěvků k pandemii, očkování a otázce Zeleného pasu; nyní tváří v tvář událostem v Terstu cítí povinnost vyjádřit svůj postoj ve systematické formě tohoto Prohlášení.

Aldo Maria Valli, 20. října

Foto: ansa.it Zdroj: vanthuanobservatory.org