Dvojznačná slova papeže k velvyyslancům

Učení církve je jasné. Jakákoli forma nátlaku nebo donucování k očkování apod. je vyloučena. Kongregace pro nauku víry se v tomto smyslu vyjádřila ve svém dokumentu k očkování Corona, který byl zveřejněn 21. prosince 2020, tedy v den, kdy EMA vydala první účinnou látku Covid (Pfizer/Biontech) na základě mimořádného schválení, čímž obešla řádný schvalovací postup. Od té doby se však papež František chová poněkud jinak.

Kongregace pro nauku víry doslova uvádí:

„Zároveň je z praktického hlediska zřejmé, že očkování zpravidla nepředstavuje morální povinnost, a proto musí být dobrovolné.“

Papež František však jako hlava státu Vatikán a hlava celosvětové církve působí dojmem, že vax Corona je nakonec jedinou relevantní možností proti Covid-19 a „morální povinností“. Sám zavedl ve Vatikánu povinné očkování a o projektech jiných států na jeho zavedení mlčí. Z oficiální církevní strany nejsou slyšet žádné námitky ani zpochybňování. Chování rakouských a německých biskupů prozrazuje, že František podporuje gigantický projekt nahnat co nejvíce lidí do injekcí genové terapie. Naplnil tak skutkovou podstatu trestného činu nátlaku, neboť vyhrožoval svým vlastním zaměstnancům a spolupracovníkům propuštěním, pokud se nenechají očkovat – a tuto hrozbu zopakoval i při třetí injekci Covidu.

František také dosud nenašel slovo proti bezprecedentní diskriminaci značné části obyvatelstva, v německy mluvících zemích se týká 30 procent lidí – a tento trend rychle stoupá.

Jak ukazují různá prohlášení a signály Kongregace pro nauku víry a papeže Františka, v církvi existuje rozpor i na oficiální úrovni, který charakterizuje celé divadlo Corona.

Ve svém projevu na novoroční audienci diplomatického sboru akreditovaného u Svatého stolce František zopakoval nejednoznačné výroky o injekci Covid, které potvrzují velmi morálně-teologicky pochybný postoj k současnému nátlaku. Stejně jako světské vlády neuvádí žádné podrobnosti, proč by mělo být lidstvo přeměněno na geneticky upravené organismy tou neuvěřitelně pronikavou nátlakovou kampaní. Koronavirus pro to nikdy neposkytoval žádné ospravedlnění, a už vůbec ne nyní s variantou omicron, která není pro nikoho nebezpečná. (Viz: 32 otázek biskupům a morálním teologům).

František řekl velvyslancům:

„Je proto důležité, aby úsilí o co největší imunizaci populace mohlo pokračovat. To vyžaduje mnohostranný závazek na osobní, politické a mezinárodní úrovni. Především v osobní rovině. Všichni máme odpovědnost za sebe a své zdraví, což znamená, že musíme respektovat i zdraví svých blízkých. Zdravotní péče je morální povinností. Bohužel se stále častěji setkáváme s tím, že žijeme ve světě se silnými ideologickými protiklady. Často se necháváme ovlivňovat momentální ideologií, často založenou na nepodložených zprávách nebo špatně zdokumentovaných faktech. Každé ideologické tvrzení přerušuje spojení mezi lidským rozumem a objektivní realitou věcí. Právě pandemie nás však nutí k tomu, abychom podstoupili jakousi „léčbu realitou“, nutí nás postavit se problému čelem a přijmout vhodná opatření k jeho řešení. Vakcíny nejsou zázračným nástrojem k vyléčení, ale rozhodně představují nejrozumnější řešení, jak nemoci předcházet, vedle léků, které ještě nebyly vyvinuty.“

Tato slova jsou v souladu s přístupem za posledních 15 měsíců, během nichž se papež František stal jedním z celosvětově nejaktivnějších zastánců očkování: Není to prokázáno, ale postulováno. Současně jsou diskreditováni odpůrci a potvrzuje se kurz, který na jaře 2020 vydal Bill Gates, jednostranně zaměřený na genetickou manipulaci.

František se však ani slovem nezmínil o povinném očkování nebo dokonce o „morální povinnosti“ přijímat kovidové injekce. Nejednoznačně prohlásil, že „zdravotní péče je morální povinností“. To, co zde nejednoznačně říká, je jasně přenášeno mainstreamovými médii. Kolo zahájila agentura Associated Press (AP), jedna ze tří názorově dominantních tiskových agentur, následovaná agenturou DPA:

„Papež František v pondělí prohlásil, že očkování proti koronaviru je „morální povinností“, a odsoudil, jak jsou lidé ovlivňováni „nepodloženými informacemi“, aby odmítali jedno z nejúčinnějších opatření na záchranu životů.“

Ale která skutečná pandemie vyžaduje takové překrucování faktů a slov?

Agentura DPA přijala odpovídající znění. Od té doby se zpráva šíří po celém světě a dělá to, z čeho obviňuje ostatní: jednostranně ovlivňuje lidi ve smyslu globálně plánované pandemie a očkovací lobby.

František tak nepřímo požehnal jednostranným snahám státních vlád.

Katholisches