„Dubia“ pro amerického prezidenta

   29. ledna 2017

Zatímco někteří kardinálové vyjádřili papeži svá „dubia“, američtí katolíci vyjadřují „dubia“ svému prezidentovi.

V revue The Remnant žádají katolíci Trumpa o prošetření zásahů prezidenta Obamy, které mohly vést k abdikaci Benedikta XVI.

Drahý prezidente Trumpe!

Heslo volební kampaně „učinit Ameriku opět velkou“ v souladu s vůlí milionů Američanů a Vaše zaměření proti mnoha dlouhodobým zhoubným tendencím nám dodávají odvahu. Všichni očekáváme zvrat kolektivistických tendencí posledního desetiletí.

Takový zvrat vyžaduje odklon od řady aktivit minulé administrativy. Máme za to, že mezi těmito aktivitami je jedna, která byla držena v tajnosti. Zvláště máme důvod domnívat se, že Obamova administrativa plánovala „změnu režimu“ ve Vatikánu.

Velice nás znepokojilo odhalení, že v průběhu třetího roku první kadence Obamovy administrativy, Váš předchůdce a protivník, státní sekretářka Hilary Clintonová spolu s dalšími spolčenými vládními funkcionáři projektovali katolickou revoluci, která měla uskutečnit definitivní odstranění toho, co v Americe zbývá katolického. Asi rok po e-mailové diskuzi, která nebyla určena veřejnosti, setkáváme se s tím, že papež Benedikt XVI. abdikoval za velmi zvláštních okolností a byl nahrazen papežem, jehož posláním je zřejmě podporovat duchovní složky ideologického programu radikální mezinárodní levice. Pontifikát papeže Františka již při mnoha příležitostech vyvolal diskuzi o své vlastní legitimitě.

Během prezidentské kampaně 2016 jsme byli překvapeni aktivní kampaní papeže Františka proti Vašim politickým záměrům týkajícím se bezpečnosti našich hranic, v níž zašel tak daleko, že si dovolil sugerovat, že nejste vůbec křesťanem. Ocenili jsme vaši pohotovou a ráznou odpověď na toto hanebné obvinění.

Přivedlo nás do rozpaků počínání tohoto papeže, jehož ideologické úsilí, jak se zdá, podporuje spíše sekulární projekty levice, než aby vedlo katolickou církev k jejímu posvátnému poslání. Tato politická angažovanost, které z něho činí lídra mezinárodní levice, vůbec neodpovídá roli papeže.

Sdílíme objektivně to, co jste vyjádřil jako prospěšné pro Ameriku a věříme, že cesta Ameriky k velikosti spočívá v návratu k občanským ctnostem, abychom parafrázovali Tocquevilla. Jsme si vědomi, že není možno lidi přinutit, aby měli dobré sklony, ale možnost žít jako dobří katolíci se stala obtížnější z důvodu střetu mezi vládou USA a papežem, který chová takovou nevoli vůči těm, kdo zastávají trvalou katolickou nauku.

Vzhledem k tomu všemu a v přání toho nejlepšího pro naši zemi jakož i pro katolíky na celém světě máme za to, že je odpovědností věřících katolíků USA předložit žádost o odpověď na následující otázky:

  • Z jakého důvodu monitorovala National Security Agency konkláve, které zvolilo papeže Františka?
  • Jaké jiné tajné operce prováděli agenti vlády USA pro rezignaci papeže Benedikta a při konkláve papeže Františka?
  • Měli vládní agenti kontakty s mafií kardinála Daneelse?
  • Mezinárodní finanční transakce s Vatikánem byly během posledních dnů před demisí papeže Benedikta zastaveny. Byly do toho zapojeny aktivity vlády USA?
  • Proč byly tyto finanční transakce znovu obnoveny 12. února 2013, tedy den poté co Benedikt oznámil svou rezignaci? Je to pouhá náhoda?
  • Jaké účinné iniciativy podnikli John Podesta, Hilary Clintonová a další vůči Obamovu zapojení do debaty, která měla za účel povzbudit „katolické jaro“?
  • Jaký byl účel a charakter tajného setkání mezi viceprezidentem Josephem Bindenem a papežem Benediktem XVI. ve Vatikánu 3. června 2011?
  • Jakou roli sehrál George Soros a další mezinárodní finančníci aktuálně působící na území USA?

Myslíme, že sama existence těchto otázek podporuje oprávněnost žádosti jejich vyšetření.

Pokud toto šetření ukáže, že vláda USA nepřípustným způsobem zasahovala do záležitostí katolické církve, žádáme, aby byla učiněna opatření, který umožní katolíkům požadovat kroky od představitelů naší hierarchie, kteří zůstali věrní nauce katolické církve.

Prosíme o pochopení, že nežádáme o vyšetřování katolické církve; žádáme prostě o vyšetření dřívějších aktivit vlády USA, jejíž jste nyní výkonnou Hlavou.

Děkujeme a ujišťujeme Vás o našich upřímných modlitbách.

S úctou

David L. Sonnier, LTC US ARMY (Pensionovaný)
Michael J. Matt, ředitel    Remnant
Christopher A. Ferrara (Prezident   American Catholic Lawyers Association, Inc.)
Chris Jackson, Catholics4 Trump.com
Elizabeth Yore, Esq., zakladatelka YoreChildren

Související články: Papež jako Antitrump

                             Lídrem mezinárodní levice

                             Daneeels a Bergoglio

                             Hody nesmyslů