Dokonalá shoda

Řím, 14.března 2013 

Ne, není to omyl v datování. Je to den bezprostředně po volbě Jorge Bergoglia, kdy tento jeho příchod takto uvítal Gustavo Raffi, velmistr italské masonerie:

»S papežem Františkem již nic nebude takové, jako dříve. Jasná volba bratrství pro církev dialogu, nekontaminovanou logikou a pokušeními po časné moci. Je to zastánce chudých, který má daleko ke kurii. Bratrství a ochota k dialogu jsou jeho první konkrétní slova. Církev už nebude jako dříve. Naše vyhlídka je, že pontifikát papeže Františka, papeže, který přichází z konce světa, může představovat návrat od církve slova k církvi instituce, která povede otevřenu konfrontaci se současným světem i s věřícími v duchu jara 2. Vatikána.

Jezuita, který má blízko k těmto posledním v dějinách, má velkou příležitost ukázat světu, že církev musí hledat zvěst o novém lidstvu, nikoliv nést břímě instituce, která usiluje o obhajobu svých privilegií. Bergoglio zná reálný život a vzpomene si na lekci jednoho ze svých významných teologů Romana Guardiniho, pro kterého není možno oddělovat pravdu od lásky. Prostý kříž, který nosí na svém bílém oděvu, dává naději, že církev lidu najde způsob pro dialog se všemi lidmi dobré vůle i s masonerií, jak tomu učí zkušenosti z Latinské Ameriky, a bude pracovat pro dobro a pokrok lidstva, neboť má kontakty s Bolivarem, Allendem a José Martím, abych uvedl jen některé. A to je bílý dým, který očekáváme od církve naší doby«.

(viz)

Pramen:http://www.grandeoriente.it/rassegna-stampa/2013/03/(agenparl)-papa-raffi-(goi),-con-nuovo-pontefice-nulla-sara-piu-come-prima.aspx