Další dokument C. M. Viganò

Publikujeme další dokument C. M. Vigana, který nese datum 13. ledna 2019. Je to otevřený dopis arcibiskupu McCarrickovi.

Drahý arcibiskupe McCarriku,

jak bylo oznámeno ve zprávách Kongregace pro nauku víry, obvinění proti Vám ve věci zneužití mladistvých a zneužití seminaristů byla v administrativní proceduře prošetřena a posouzena velmi rychle.

Ať už bude rozhodnutí nejvyšší církevní autority jakékoliv, to, na čem skutečně záleží a co způsobilo bolest těm, kteří Vás milují a modlí se za Vás, je skutečnost, že během těchto měsíců jste nepodal nejmenší náznak lítosti. Patřím k těm, kteří se modlí za Vaše obrácení, abyste činil pokání a požádal oběti a církev o odpuštění.

Čas končí, a Vy můžete ještě vyznat a litovat svých hříchů, zločinů a svatokrádeží, a učinit tak veřejně, neboť se staly veřejnou záležitostí. Vaše věčná spása je ohrožena.

Ale ve hře je ještě něco krajně důležitého. Paradoxně máte k dispozici velkou naději ze strany Pána Ježíše; nacházíte se v podmínkách, kdy je možno prokázat církvi velké dobro. Je totiž nyní možno udělat pro církev něco důležitějšího než všechny dobré skutky během celého Vašeho života. Vaše veřejné pokání by vyvolalo mimořádnou míru uzdravení Církve mimořádně zraněné a trpící. Jste ochoten přinést církvi tento dar? Kristus zemřel za nás všechny, když jsme byli ještě hříšníci (Řím 5,8). Žádá od nás jen odpověď pokání a konání dobra, kterého jsme schopni. Dobro, které můžete prokázat církvi, je upřímné a veřejné pokání. Přinesete tento dar církvi?

Prosím Vás, litujte veřejně svých hříchů, aby se církev zaradovala a představila Vás soudu našeho Pána očištěného jeho Krví. Prosím Vás, nedovolte, aby za Vás nadarmo přinesl oběť kříže. Kristus, náš dobrý Pán, Vás i nadále miluje. Vložte všechnu svou důvěru do jeho Svatého Srdce. Proste Marii, tak jako mnozí další, proste ji, aby se přimlouvala za spásu Vaší duše.

»Maria, Matko Milosti, Matko Milosrdenství chraň nás před nepřítelem a přijmi nás v hodinu smrti«.

Váš bratr v Kristu

+ Carlo Maria Viganò 

Neděle 13. ledna

Svátek Křtu Páně

Sv. Hilaria z Poitiers