Co se děje za našimi zády

Kanadský kazatel Brian Stiller Global Ambassador of the World Evangelical Alliance (WEA) je jedním z dobrých přátel papeže Františka.

Když si tuto osobnost vyhledáte na inetrnetu, zjistíte, že tento „vyslanec světové evangelikální aliance“ uplatňuje svou „globálnost“ tak, že systematicky kontaktuje všechny možné náboženské společnosti a nejrůznější „globalizační agentury“ a intenzivně pracuje na jejich spojení do univerzální církve. Františkova „soukromá“ jednání je možno charakterizovat podobně jako jednání velmocí před Mnichovem: Nemluví s námi o nich, protože za našimi zády ve skutečnosti katolickou církev zaprodává ďáblu.

Po shromáždění v Casertě Stiller s radostí oznámil: Papež František výslovně zdůraznil, že nechce, aby se evangelikálové obrátili na katolickou víru. (Tony Palmer chtěl konvertovat do katolické církve, ale Bergoglio mu to zakázal.)

Papež mluví o ekumenismu „jednoty v různosti“ , tedy o určitém druhu světové církve. Jednou její tváří má být církev katolická, zatímco dalšími rovnocennými tvářemi mají být ostatní křesťanské denominace. Jak chce František tuto novou „vizi“ realizovat, není zatím známo. Především je nutné převzít protestantské pojetí ekumenismu. František vyhledává ostentativně kontakty s evangelikály, zatímco tyto sekty zintenzivňují svá setkání s židovskými představiteli. Většina Františkových setkání je neformálních. Nejsou oznamována v seznamu audiencí a dovídáme se o nich až dodatečně. Konají se nejčastěji v domě Svaté Marty. Při setkání v Casertě poprvé sám papež vyhledal evangelikální sekty.

Zvláštním komunikačním kanálem mezi papežem a schizmatiky jsou videoposelství, jaká používají kazatelé pro televizní propagandu.

Obsah těchto papežových videoposelství není uveřejněn v žádném oficiálním církevním kanálu. Zřejmě nestojíme papeži za to. Pokud se s nimi setkáme, pak je to díky příjemcům, kteří je s nadšením šíří po internetu.

Videoposelství Františka z únoru a října 2014.

K poslednímu setkání papeže s nejvlivnějšími zástupci evangelikálů došlo v době konání synody o rodině. Papež přijal vdovu po Tony Palmerovi a několik dalších představitelů střešní organizace Communion of Evangelical Episcopal Churches (CEEC).

Tony Palmer, který se sám označil za biskupa, zahynul 20. června při dopravní nehodě, takže se nemohl účastnit setkání v Casertě, které sám připravoval. Při jedné návštěvě u papeže zaznamenal jeho videoposelství pro konferenci vedoucích evangelikálů USA. Organizátorem konference byl televizní kazatel Kenneth Copeland, jeden z nejvlivnějších evangelikálů. Copeland prezentuje „teologii prosperity“, nazývanou někdy „teologie blahobytu“.

První videoposelství trvá čtyři minuty.(viz) Druhé bylo zaznamenáno v domě Sv. Marty při setkání v říjnu. (viz)            

Když si prohlížíme snímky Františka z těchto jeho „externích záletů“ a srovnáme je se snímky pořízenými „doma“, neubráníme se dojmu, jakoby se uvnitř své církve necítil právě dobře, zatímco mezi evangelikály je skutečně ve svém živlu.