Citáty

„Protože [Bůh] je Duch pravdy, každý, kdo ze slabosti nebo nevědomosti pochybí, bude mít nejspíše omluvu před Božím soudem; kdo však ze zloby potírá pravdu a odvrací se od ní, hřeší těžce proti Duchu Svatému. Tento hřích se v naší době tak rozmnožil, že to vypadá, jako bychom již vcházeli do času zkázy, který popisuje sv. Pavel, kdy lidé, zaslepení spravedlivým soudem Božím, považují falešné za pravé a věří ‚knížeti tohoto světa‘, lháři a otci lži, jako by byl učitel pravdy. ‚Proto pošle jim Bůh vliv bludu, že uvěří lživým naukám‘ (2 Sol 2,11); v pozdějších časech někteří odpadnou od víry, přidržující se bludařských duchů a ďábelských nauk (1 Tim 4,1).“270

* 270 Encyklika Divinum illud munus z 9. května 1897.