Biskup Atghanasius Schneider: Boj proti novodobému gnosticismu

Je to smutná pravda, že stojíme tváří v tvář velké krizi církve. Bůh je však s námi. Ptali jste se mě, co mohou udělat věřící, aby bojovali proti bludům, které se šíří v církvi. Chtěl bych odpovědět několik podněty:

Musíme vytvořit skupiny opravdových katolíků, vědců, rodin a kléru, kteří budou odvážně šířit celou katolickou pravdu, zvláště nauku církve o rodině, o její povaze a o Božích přikázáních.

Jako prostředek pro tuto záležitost musíme použít všech pramenů a všech prostředků, které nám moderní svět nabízí. Nesmíme váhat šířit tato poselství prostřednictvím médií. Nesmíme čekat, až je každý jednotlivý farář začne kázat od ambonu. Musíme se chopit nových mediálních forem, které nám umožňují šířit evangelium a nauku naší Svaté Matky Církve. Musíme uvést naše poselství na Internet, na webové stránky, blogy a sociální sítě.

Nesmíme však zapomenout a zapojit se spolu s našimi bratry katolíky i do forem tradičních. Musíme organizovat konference a sympózia na akademické úrovni. Musíme k tomu využít publikací, dokumentů a knih, které mohou být využity jako spojení a rozšiřovat naši diskuzi.

Musíme vytvořit také hnutí v našich katolických rodinách, domácích církvích, abychom svědčili, bránili a šířili neporušenou víru a nauku o rodině, manželství a přirozeném řádu.

V této nebezpečné chvíli musíme být odvážní v odhalovaní opravdu gnostického a revolučního charakteru „Kasperovy agendy“, ukazovat kontinuitu božské nauky o manželství a jeho praxi v době dvou tisíc let dějin naší Církve. Musíme inspirovat věřící příklady svatých mučedníků, rodin, dětí a dospívajících. Musíme ukazovat na jedné straně pravou krásu manželského a rodinného života v čistotě a věrnosti. Na druhé straně musíme zdůrazňovat a ukazovat ohavnost a neštěstí, schizofrenii života proti božsky stanovenému řádu.

Abychom dali naději těm, kteří stojí daleko, je důležité předkládat příklady kajících katolíků v minulosti i v přítomnosti. Příklady těch, kteří se obrátili z hříšného života cizoložství, rozvodů nebo sodomie.

Abychom čelili bludům šířeným v aktuální fázi, musí praví katoličtí mučedníci, rodiny a jednotlivci psát papeži, svým biskupům a kompetentním dikasteriím římské kurie, ohlašovat jim heretická a poloheretická prohlášení, gnostické církevní osoby a události, které jsou šířeny také osobami a skupinami uvnitř církve.

To všechno jsou výchovné a formační prostředky. Ale boj, který vedeme, je více než jen boj proti nevědomosti. Je to také boj proti knížatům a mocnostem. Nemůže mít úspěch, jestliže nezorganizujeme velké národní a mezinárodní sítě modliteb a adorací, poutí, slavných mší svatých, prosebných a kajících procesí s tématy jako „Svatost rodiny a manželství“, „Povolání k čistotě“, „Krása a štěstí čistého života“, „Následování Krista v rodinném životě“, „Odčiňování hříchů proti rodině a manželství“.

Jako věc základní mezi všemi, musíme vroucně prosit, aby Bůh daroval své Církvi svaté biskupy a papeže. Tuto modlitbu se musí modlit zvláště děti, protože modlitba nevinných proniká nebe jako žádná jiná.

Chiesa e post concilio