9. června

V Noménto v Sabině svatých mučedníků bratří Prima a Feliciána. Tito slavní mučedníci vedli spolu dlouhý život a pro Pána vytrpěli mnohá muka. Pak odděleni pod Diokleciánem a nakonec byli oba spoplečně probodeni mečem pod správcem Noménta a naplnili svů šťastný boj. Jejich těla byla přenesena do Říma a se ctí pohřbena v kostele sv. Štěpána prvomučedníka na hoře Célio.

V Agenu ve Francii umučení svatého Vincence, levity a mučedníka, který byl pro víru Krista velmi krutě zbičován a sťat.

Poblíž Antiochie svaté Pelagie, panny a mučednice kterou velkými chválami oslavují svatí Ambrož a Jan Zalatoústý.

V Syrakusách na Sicílii sv. Maximiána biskupa o kterém se často zmiňuje sv. papež Řehoř.

V Andrii, v Apulii, sv. Richarda, prvního biskupa tohoto města, proslaveného zázraky.

V Ioně na ostrově Scocia sv. Kolumba kněze a opata.

V Eděse v Sýrii sv. Juliana mnicha, jehož slavná díla popisuje sv. jáhen Efrém.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.