7. června

V Konstantinopoli sv. Pavla, biskupa tohoto města, který byl pro katolickou víru od ariánů často vyhnán a pak znovu ustanoven papežem sv. Juliem I. Nakonec za Kosntance, ariánského císaře, byl vyhnát do Kukusy, malé země v Kapadócii, a zde krutě uškrcen ariány vstoupil do nebeského království. Jeho tělo bylo za císaře Theodosia přeneseno s velkou ctí do Konstantinopole.

Ve španělské Kordově svatých mnichů a mučedníků kněze Petra, jáhna Vallabonsa, Sabiniána, Vistremónda, Abencio a Jeremia, umučených pro Krista za arabského pronásledování.

V egyptské Hermopoli svatého Lykarióna mučedníka, který byl krutě zbit ohnivými železnými tyčemi a mučen dalšími krutými způsoby a nakonec sťat mečem.

V Piačenci svatého Antonína Marie Gianélliho, biskupa z Bobbia, zakladatele Dcer Nejsvětější Marie v zahradě, kterého papež Pius XII. zapsal mezi svaté.

V Anglii sv Roberta opata z řádu cisterciáků.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.