6. června

V Magdeburgku svatého Norberta biskupa tohoto města a vyznavače, zakladatele řádu premonstrátů.

V Cesaréi v Palestině blahoslaveného Filipa, jednoho z prvních sedmi jáhnů. Byl známý zázraky, obrátil Samařsko na víru v Krista a pokřtil eunucha Kandáce, královny Etiópie, a nakonec skonal v Caesari. Tři z jeho dcer byly pohřbeny vedle něho Zatímco čtvrtá, prorokyně a panna, naplněná Duchem svatým, zemřela v Efezu.

V Římě sv. Artémia a jeho manželky Kandidy a dcery Pavlíny. Artèmius získanz pro Krista kázáním a zázraky sv. Petra Exorcisty, byl pokřtěn s celou rodinou knězem svatým Marcelinem a na příkaz soudce Serána bičován olověnými důtkami a sťat mečem; jeho manželka a dcera, uvržené do jeskyně byly zavaleny kameny a sutinami.

Na území Bologně sv. Alexandra , biskupa z Fiesole a mučedníka, který po návratu z města Pavia, kam odešel, aby získal majetek církve od uzurpátorů po králi Lombardů, byl svržen do řeky Reno a utonul.

V Tarsu v Kylicii dvaceti svatých mučedníků, kteří v době Diokleciána a Maximiána za soudce Simpliicia oslavili Boha mukami, která vytrpěli na svých tělech.

V Noyonu ve Francii svatých mučedníků Amancio, Alexandra a druhů.

V Miláně uložení svatého Eustorgia II., biskupa a vyznavače.

Ve Veroně sv. Jana biskupa.

V Besansonu ve Francii biskupa sv. Claudia.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a zpovědníků a svatých panen.