3. června

Svátek Nejsvětějšího Kristova Těla.

3. června

V Arezzu v Toskánsku byli mečem zabiti svatí mučedníci bratři Pergentin a Laurentin, kteří byli v době pronásledování Décia pod vedením správce Tiburcia ještě jako děti poté, co přetrpěli kruté mučení a udělali velké zázraky.

V Konstantinopoli svatých mučedníků Lucilliána a čtyř dětí, jmenovitě Klaudia, Hypázia, Pavla a Dionýza. Lucillián, který se z pohanského kněze stal křesťanem, byl spolu s těmito dětmi po různých mukách vhozen do pece, ale když oheň uhasil déšť, všichni vyšli bez úhony; nakonec byli na příkaz spráce Silvana zabiti: Lucilián byl přibit a kříž a dětí sťaty.

Ve španělské Cordobě blaženého Izáka mnicha, který byl zabitý mečem pro víru Krista.

V Konstantinopoli svaté Pavly, panny a mučednice, která byla při sbírání krve výše zmíněných mučedníků Lucilliána děti, byl zbita pruty a hozena do ohně; ale zůstala bez úhony´a byla nakonec také sťata na stejném místě, kde byl ukřižován sv. Lucillián.

V Kartágu sv. Cecilia kněze, který obrátil na víru v Krista svatého Cypriána.

Na území Orleans svatého Lifarda, kněze a vyznavače.

V Lucce v Toskánsku sv. Davina vyznavače.

V Anagni sv. Olivy panny.

V Paříži svaté Klotildy královny, jejíž modlitby přivedly k víře Chlodvíka jejího manžela a krále Franků .

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a zpovědníků a svatých panen.