29. června

V Římě rodiště svatých apoštolů Petra a Pavla, kteří trpěli ve stejném roce a ve stejný den za vlády císaře Nera. První z nich byl v Římě uuřižován s hlavou otočenou k zemi a pohřben ve Vatikánu poblíž Via Trionfale. Je oslavován s úctou na celém světě; druhý byl sťat a pohřben na Via Ostiense, a je uctíván stejnou měrou.

Na Kypru svaté Marie, matky Jana, přezdívaného Marek.

Na zámku Argenton ve Francii svatého Marcela mučedníka, který byl pro víru Krista sťat společně s vojákem Anatášem.

V Janově sv. Sira biskupa.

V Narni sv. Kasia biskupa tohoto města, o kterém nám říká svatý papež Řehoř, že sotva uplynul jediný den jeho života, ve kterém nenabídl všemohoucímu Bohu smírné oběti. Tomu odpovídal i jeho život, protože rozdal v almužnách všeho, co měl, a všechny oběti obohatil slzami. Nakonec v den úmrtí apoštolů, kdy každoročně chodíval do Říma, ve městě Narmi, poté, co oslavil mši svatou a všem rozdal tělo Páně, v pokoji odešel k Bohu.

Na území Sens svaté Benedikty panny.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.