28. června

Vigilie slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla.

V Lyonu, ve Francii, svatého Irenea, biskupa a mučedníka, který (jak píše sv. Jeroným) byl žákem blahoslaveného Polykarpa, biskupa ve Smyrně, a byl blízko apoštolským dobám. Poté, co velmi bojoval slovem a s spisy proti kacířům, byl nakonec za pronásledování Severa, téměř se všemi lidmi z jeho města, korunován slavným mučednictvím. Jeho svátek se slaví 3. července.

V Utrechtu sv. Benigna, biskupa a mučedníka.

V Alexandrii za pronásledování Severa svatých mučedníků Plutarcha, Seréna, Heraklida katechumena, Eróna novokřtěnce, dále Seréna, Raida katechumena a Potamiény s matkou Marcelou; mezi nimi zářila zejména Potamiéna panna, která nejprve vedla nesmírné a početné boje o své panenství, poté také trpěla krutými a bezprecedentními mukami pro víru a nakonec byla upálena spolu se svou matkou.

Ve stejný den mučedníka sv. Papia, který byl za pronásledování císaře Diokleciána zbičován, uvržen do kotle plného vroucího oleje a poté, co podstoupil další strašlivá mučení, byl nakonec korunován stětím.

V Kordově ve Španělsku svatého Argimira, mnicha a mučedníka, který byl v arabském pronásledování kvůli víře Kristově, poslán na mučidla a proboden mečem.

V Římě sv. Pavla I. papeže a vyznavače.

V Lóveře, v diecézi Brescia sv. Vincency Gerósy, panny, spolu sv. Bartolomeou Capitanio zakladatelky charitativních sester, kterou papež Pius XII. zapsal do katalogu svatých panen.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a zpovědníků a svatých panen.