27. června

V Galatách sv Krescence, žáka blahoslaveného Apoštola Pavla. Nejdříve prošel Francií a slovem svých kázání obrátil mnohé na víru v Krista; poté se vrátil k lidem, jimž byl zvláště přidělen jako biskup, a konečně pod Trajanem, když do konce svého života sloužil Pánu, jak potvrdili Galatští. dovršil svůj mučednickou smrtí.

Ve španělské Kordobě svatých mučedníků Zoila a devatenácti dalších.

V Caesarei v Palestině svatý Anetta mučedníka, který za Diokleciánova pronásledování a pod správcem Urbanem, když svými modlitbami nabádal ostatní k mučednictví a rozbíjel modly, byl bičován deseti vojáky, kteří mu usekli ruce a nohy a nakonec i hlavu, a tak získal korunu mučednictví.

V Konstantinopoli svatého kněze Sansona, hostitele chudých.

Na zámku Chinon ve Francii sv. Jana kněze a vyznavače.

V maďarském Varadinu sv. Ladislava krále, který až dodnes vyniká velkými zázraky.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.