26. června

V Římě na hoře Celio obdrželi palmu mučednictví svatí mučedníci bratři Jan a Pavel. První z nich byl komorník, druhé primicerius Kostancie, dcery císaře Konstantina: oba byli sťati za Juliana Apostaty.

Blízko Trenta sv. Vigilia biskupa, kterého při jeho úsilí zcela vymýtit pozůstatky modlářství přepadli divocí barbaři a pro jméno Krista, utloukli kameny.

U Valenciennes ve Francii umučení svatých Salvia, biskupa v Angouléme, a sv Supéria.

V Kordově ve Španělsku svatého Peleuse, mladého muže, kterému pro jeho vyznání víry na příkaz Abdaraména, vůdce Saracenů, stříhali úd po údu železnými nůžkami, až slavně dosáhl palmy mučednictví.

V Belley ve Francii sv. Antèlma, který byl jako převor velkého kláštera Charterhouse jmenován biskupem stejného města.

Ve čtvrti Poitiers svatého Maxéncia, kněz a vyznavače, který proslul mnoha zázraky.

V Soluni sv. Davida poustevníka.

Ve stejný den svaté panny Perseverandy.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.