25. června

Na území Guléto, poblíž Nusca, svatého vyznavače Viléma vyznavače, otec poustevníků na Monte Vergine.

Blízko Beréi sv. Sosipatra, žáka blahoslaveného Pavla Apoštola.

V Římě Svatá Lucie, panny a mučednice spolu s 22 dalšími.

V Alexandrii sv. Gallikána mučedníka ,konzula Konstantina Augusta,.zdobeného různými triumfálními insigniemi. Když ho Apoštolové Jan a Pavel získali pro víru v Krista, odešel se svatým Hilariem do Ostie, kde se plně věnoval pohostinnosti a službě nemocným. Jeho sláva se rozšířila do celého světa, mnoho lidí z celého světa chtělovidět muže, dříve patricia a konzula, jak myje nohy chudým, připravuje stůl, myje rucea starostlivě slouží nemocným a vykonává a poskytuje jakékoliv služby. Za odpadlíka Juliana byl odtud vypuzen, odešel do Alexandrie, kde ho soudce Raucian nutil, aby obětoval modlám, kterými však pohrdl a byl usmrcen mečem jako Krtistův mučedník.

V Sibapoli, v Mezopotámii svaté Febronie, panny a mučednice, která za Diokleciánova pronásledování pod soudcem Silènem za věrnost viře byla nejprve zbita pruty a mučena na skřipci pak drásána hřebeny ,trhána a pálena plamenem. Nakonec, jí vytloukli zuby, odřezali ňadra a chodidla; a takto ozdobena drahokamy mučednictví odešla k nebeskému Ženichovi.

Blízko Réggia svatého Prospera Aquilana, biskupa tohoto města, který se vyznačoval naukou a zbožností a statečně hájil katolickou víru proti Pelagiánům.

V Turíně svatého Maxima, biskupa a vyznavače, proslulého naukou a svatostí.

V Holandsku Svatý Adelberta vyznavače žáka svatého Villibrorda biskupa.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.