24. června


Narození sv. Jana Křtitele, Předchůdce Páně a syna svatých Zachariáše a Alžběty, který byl naplněn Duchem svatým ještě v lůně své matky.

V Římě památka velkéhomnožství mučedníků, které dal císař Nero z nenávisti různým způsobem krutě povraždit; byli falešně obviněni, že založili požár města. Někteří z nich byli potaženi zvířecí kůží a rozsápáni od psů. Velké množství jich však bylo přibito na kříže a zapáleno jako pochodně, takže po setmění sloužili jako osvětlení ve městě. Byli to učedníci apoštolů a první plody mučedníků, které římská církev jako úrodné pole odevzdala Pánu ještě před smrtí apoštolů.

Rovněž v Římě svatých mučedníků Fausta a dalších třiadvaceti druhů.

V Malines, v Brabantsku umučení sv. Rumolda, biskupa v Dublinu a syna skotského krále.

V Salali v Arménii sedmi svatých bratří mučedníků vojáků Horéncia, Heroa, Farnácia, Firmina, Ferma, Kyriaka a Longina, které císař Maximián degradoval, protože byli křesťany, oddělili jednoho od druhého a odvezli na různá místa, kde uprostřed krutých bolestí a strádání skonali v Pánu.

V okrsku Créteil na území Paříže umučení svatých Agoarda a Agliberta a mnoha dalších trpitelů obojího pohlaví.

V Autunu uložení sv. Simplicia, biskupa a vyznavače.

V Lobbes v Belgii sv. Theodofa Bishop.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.