23. června

Vigílie Narození sv. Jana Křtitele.

V Římě sv. Jana kněze, který byl za Juliána Apostaty na starověké Via Salaria popraven před sochou Slunce. Jeho tělo pohřbil blažený kněz Konkordius poblíž místa zvaného Rada Mučedníků.

Taktéž v Římě svaté Agrippiny, panny a mučednice, která podstoupila své mučednictví za císaře Valeriána. Její tělo bylo přeneseno na Sicílii a pohřbeno v Mineo, kde působí mnoho zázraků.

V Sutri v Toskánsku svatého Felixe kněze, jehož ústa prefekt Turcio tloukl kamenem, dokud Felix nevydechl naposled.

V Nikomédii památka mnoha svatých mučedníků, kteří se v době Diokleciána, skrývali v horách a v jeskyních a pro jméno Krista vyrpěli mučednickou smrt s radostí v srdci.

Ve Filadelfii v Arábii svatých mučedníků Zenona a jeho otroka Zena. Ten políbil řetězy svého svázaného pána a prosil ho, aby ho přijal jako společníka v mukách; byl zajat vojáky a společně se svým pánem obdržel korunu mučednictví.

V Turíně svatého Josefa Cafasso kněze, proslulého tím, že vyučoval klérus ve zbožnosti a vědě a smiřoval s Bohem odsouzené k smrti. Papež Pius XII. ho zapsal z mezi svaté.

V klášteře Ely v Anglii svaté Ediltrúdy, královny a panny, která odešla k Pánu proslulá svatostí a zázraky. Její tělo bylo po jedenácti letech shledáno neporušené.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.