21. června

V Římě sv. Aloise  Gonzágy, člena Tovaryšstva Ježíšova a vyznavače, velmi rozhodného v pohrdáním svým původem a vynikajícího nevinností života, kterého papež Benedikta XIII. zapsal do počtu svatých a jmenoval zvláštním ochráncem mladých studentů. Papež Pius XI. ho slavnostně prohlásil za nebeského patrona veškeré křesťanské mládeže.

Taktéž v Římě svaté Demétrie panny; byla dcerou svatých mučedníků Flaviána a Dafrósy a sestrou svaté panny a mučednice Bibiány; za apostaty Juliána získala korunu mučednictví.

Ve stejný den svatého Eusébia, biskupa v Samosatě, který v době ariánského císaře Konstancia přestrojen za vojáka tajně navštěvoval církevní obce, aby je utvrdil v katolické víře. Poté byl za Valenty uvězněn v Trácii; po uzavření smíru s církví v době Theodosia byl propuštěn z exilu, a při návštěvě kostela mu ariánská žena hodila shora na hlavu dlaždici, a tak zemřel mučednickou smrtí.

V Ikoniu v Licaonii sv. Teréncia, biskupa a mučedníka.

V Syrakusách na Sicílii svatých mučedníků Rufina a Marcia.

V Africe svatých mučedníků Kyriaka a Apolináře.

V Magonze sv. Albína mučedníka, který si pro víru Kristovu po dlouhém úsilí a tvrdých zápasech vysloužil korunu života.

V Pavii sv. Urciscéna, biskupa a vyznavače.

V Tongres sv. Martina biskupa.

Ve okrsku Evreux sv. Leutfrida opata.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.