19. června

V Florencii svaté Juliány Falconieri panny, zakladatelky sester řádu služebníků Panny Marie, od nejvyššího papeže Clemènte XII. zapsaná počtu svatých panen.

V Miláně svatých mučedníků bratří Gerváze a Protáze, z nichž prvního dal soudce Astázio zbít olověnými biči, dokud nevypustil ducha; druhý byl zbitý holemi byl sťat. Jejich těla byla božským zjevením nalezena blaženým Ambrožem zkropená krví a tak nepoškozená, jako kdyby byli toho dne zabiti: Traduje se, že slepý muž, který se dotkl jejich rakve, získal zrak, a mnozí posedlí byli od démonů osvobozeni.

V klášteře Val di Castro v Picénu sv. Romualda Ravennáty, poustevníka a otce mnichů kalmadulských, obnovitelů poustevnické kázně, která v Itálii téměř zanikla a pak se obdivuhodně ji rozšířila. Jeho svátek se slaví 7. února, v den, kdy byly jeho posvátné ostatky převezeny do Fabriana.

V Arezzu v Toskánsku svatých mučedníků biskupa Gaudencia a Kolmácia, zabitých od zuřivých pohanů v době Valentiniána.

Ve stejný den sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, žáka blahoslaveného Romualda. Byl vyslán římským papežem Řehořem V., aby kázal evangelium Rusku. Prošel nepoškozený ohněm a pokřtil krále a lid; byl zabit rozzuřeným královým bratrem, a tak získal vytouženou korunu mučednictví.

V Raveně mučedníka sv. Ursicina, který za vlády soudce Paolina po mnoha mukách nebojácný vytrvalý ve vyznání Páně dovršil své mučednictví stětím.

V Sozópoli v Pisídii svatého Zósima mučedníka, který byl za Trajánova pronásledování pod správou Domitiana po hořkých mukách sťat, a tak vítězně předán Pánu.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen..