18. června

V Eděsse, v Mezopotámii, sv. Efréma, jáhna a vyznavače, který po mnoha námahách podstoupených pro víru Krista, proslul naukou a svatostí, za císaře Valénta zesnul v Pánu a papež Benedikt XV. ho jmenovl učitelem univerzální církve.

V Římě, na Via Ardeatina svatých mučedníků bratří Marka a Marcelliàna, kteří byli za Diokleciánova pronásledování zajati soudcem Fabianem, přivázáni ke kmeni, přibiti na nohou ostrými hřeby, a protože nepřestali chválit Krista, byli probodeni kopím a se slávou mučednictví odešli do nebeského království.

Ve španělské Malaze svatých mučedníků Kyriaka a Pavly panny, kteří byli kamenováni a pod kameny odevzdali duši do nebe.

V Tripolisu ve Fénicii pod správcem Hadriánem voják sv. Leoncius spolu s Hypaziem, Tribunem a Teódulem, kteří konvertovali ke Kristu, dosáhli po krutých mukách vrcholu mučednictví.

Ve stejný den svatého Etheria mučedníka, který byl za Diokleciánova pronásledování po pálení pochodní a jiných mukách zabit mečem.

V Alessandrii svaté Mariny panny.

V Bordeaux svatého Amanda, biskupa a vyznavače.

Poblíž Sciacca na Sicílii sv. Kalogera poustevníka, jehož svatost zazářila obzvláště při osvobozování posedlých.

V německém Schonau v Německu sv. Alžběty panny proslulé svatým klášterním životem.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.