17. června

V Římě památka dvou set šedesáti dvou svatých mučedníků, zabitých za Diokleciánova pronásledování pro víru v Krista a pohřbených na starověké Via Salaria na výstupu na Cucùmero.

V Besanonu ve Francii svatého Antidia, biskupa a mučedníka, zabitého od Vandalů pro víru Krista.

V Apollonii v Makedonii svatých aténských mučedníků jáhna Isauro Diacono, Inocence , Felixe, Jeremia a Pelegrina, kteří byli za tribuna Triponzia mučeni a sťati.

V Terracině v Kampánii vojáka sv. Montána, který za císaře Adriàna a konzula Leoncia po mnoha mukách získal korunu mučednictví.

Poblíž Venafra v Kampánii svatých mučedníků Nikandra a Marciána popravených za pronásledování Maximiana.

V Chalkedonii svatých mučedníků Manuela, Sabela a Ismaele, kteří byli vysláni jako velvyslanci krále Pèrsia k apostatovi Julianovi, aby vyjednali mír na základě rozkazu samotného císaře; byli však nuceni aby uctívali modly a za vytrvalé odmítání byli popraveni mečem.

V Amélii v Umbrii svatého biskup Iméria, jehož tělo bylo přeneseno do Kremony v Lombardii.

V okrsku Bourges sv Gondulfa biskupa.

V Orléans ve Francii sv. Avita kněze a vyznavače.

Ve Frýgii svatého Hypatia vyznavače.

Stejně tak vyznavače sv. Bessarióna.

V Pise v Toskánsku, vyznavače sv. Raniéra.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.