16. června

V Magónze umučení svatých Aurea biskupa jeho sestry Justiny a dalších mučedníků, kteří při shromáždění v kostele byli pobiti od Hunů, kteří drancovali Německo.

V Besansonu ve Francii byli mečem popraveni svatí mučedníci kněz Ferréolo a jáhen Ferruzióne kteří sem byli posláni blahoslaveným biskupem Ireneem, aby kázali Boží slovo, a pod soudcem Klaudiem byli umučeni různými způsoby.

V Tarsu v Kilikii, umučení svatých mučedníků Kvirika a jeho matky Julitty za císaře Diokleciána. Když Kririko, tříletý chlapec, naříkal k zoufale nad utrpením své matky, kterou dal soudce Alexander krutě zbít žilami, zabili dítě úderem o schody a Julitta byla po hrozném utrpení usmrcena mečem.

V kyperském Limissu sv. Tióna biskupa za éry Theodosia mladšího.

V Lyonu ve Francii uložení ostatků blahoslaveného Aureliána, biskupa z Arles.

V Nantes v Bretaňsku sv. Similiána, biskupa a vyznavače.

V Míšni v Německu svatého biskupa Bennona.

V klášteře Aquirio, v Brabantsku sv. panny Luitgardy.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.