15. června

U řeky Sele v Lucanii svatých mučedníků Víta, Modesta a Krescencie, kteří za císaře Diokleciána přivedeni ze Sicílie poté, co božskou silou překonali pálení tekutým olovem, pochodněmi a rošty, naplnili průběh svého slavného boje.

V Doróstoru, v dolní Misii, vojáka sv. Esichia, který byl společně s blahoslaveným Juliem, za vlády správce Maxima, korunován mučednictvím.

V Zefiriu v Kilikii svatého mučedníka Dula, který byl pod správcem Maximem pro jméno Kristovo zbit pruty, položen na rošt a pálen vroucím olejem, po další trýzni získal vítězenou palmu mučednictví .

Ve španělské Kordobě svaté Benildy mučednice.

V Sibapoli v Mezopotámii svaté panny a mučednice Liby, její sestry Leonidy a dvanáctileté dívky Eutropie, které po různých utrpeních dosáhly koruny mučednictví.

Ve Valenciennes ve Francii uložení sv. Landelina optata.

V Auvergne ve Francii svatého vyznavače Abrama, známého svou svatostí a zázraky.

V Pibrac v diecézi Toulouse sv. panny Germany Cousinové. Byla zaměstnána péči o stádo, žila skromně a chudě a poté, co s velkou trpělivostí snášela mnoho útrap odešla k nebeskému Ženichovi. Po své smrti zářila mnoha zázraky a papež Pius IX. ji připsal do počet svatých panen.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.