14. června

Svatého Bazila nazývaného Veliký, vyznavače  a učitele církve, který zeesnul v Pánu 1. ledna, ale jeho svátek se slaví zejména tento den ve výročí biskupského svěcení v Cezarei  v Kapadocii.

V Samaří v Palestině svatého proroka Elizea, z jehož hrobu, kde také odpočívá prorok Abdiáš, jsou démoni zděšeni, jak píše svatý Jeroným.

V Syrakusách na Sicílii svatého Marciána, který byl vysvěcen na biskupa blahoslaveným apoštolem Petrem a byl po kázání evangelia zabit od Židů.

Ve španělské Kordobě svatých mučedníků kněze Anastázia, mnicha Felixe a panny Degny.

Poblíž Soissons ve Fràncii svatých mučedníků Valéria a Rufína, kteří byli za Diokleciánova pronásledování po mnoha mukách odsouzeni ke stětí vladařem Riziovarem.

V Konstantinopoli sv. Metoděje biskupa.

Ve Vienne ve Francii svatého Hetéria biskupa.

Poblíž Rodez ve Francii biskupa sv. Kvinciána.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.