13. čevna

V Padově svatého Antonína Paduánského kněze z Řádu minoritů, vyznavače a učitele církve, proslulého ctnostným životem, zázraky a kázáním; ještě neuplynul rok od jeho smrti a papež Řehoř IX. ho zapsal do seznamu svatých.

V Římě na Via Ardeatina sv. Felicoly, panny a mučednice. Protože se nechtěla provdat za Fiacca ani obětovat bohům, upadla do rukou soudce, který ji po věznění v temnotě a dlouhém hladu tak dlouho týral na mučidlech, dokud neskonala, a nakonec ji vhodit do kanalizace. Její tělo vyzvedl kněz sv. Nicomed a pohřbil na stejné ulici.

V Abruzzu sv. Pelegrina, biskupa a mučedníka, kterého pro katolickou víru vhodili Langobardi do řeky Peskara.

Ve španělské Kórdobě byl svatý Fandil, kněz a mnich, sťat za víru Krista.

V Africe svatých mučedníci Fortunáta a Luciana.

V Byblosu, ve Fénicii sv. Akviliny, panny a mučednice, která byla ve věku dvanácti let za císaře Diokleciána a soudce Volusiána pobodána rozpáleným hrotem, popravena mečem a posvětila tak své panenství mučednictvím.

Na Kypru sv. Trifilia biskupa.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.