10. června

Oktáva svátku Božího Těla

10. června

Svaté Markéty vdovy, skotské královny, která zesnula v Pánu šestnáctého listopadu.

V Římě na Via Salaria blahoslaveného Getulia, velmi významného a vzdělaného muže, otce sedmi blahoslavených bratří mučedníků; jeho manželkou byla sv. Sinforósa a jeho společníky Cereále, Amancio a Primitivo. Všichni byli na rozkaz císaře Adriána a konzula, Liciniua nejprve zbičováni, poté uvězněni a nakonec hozeni do ohně, ale ten vůbec jim neublížil, proto jim holemi rozbili hlavy. Jejich těl se ujala Sinforósa, manželka blahoslaveného Getùlia, a důstjně uložila ve skále na jeho statku.

Stejně tak v Římě, na Via Aurélia za císaře Aureliána a prefekta města Fiatóna umučení svatých Basilida, Tripoda, Mandaje a dvaceti dalších mučedníků,.

V Neapoli v Kampánii skonání sv. Maxima, biskupa a mučedníka, který kvůli satečnému Nicejskému vyznání víry byl císařem Kostanzem odsouzen a poslán do vyhnanství.

V Pruse v Bitýnii sv. Timotea, biskupa a mučedníka, který byl za vlády Juliana Apostaty popraven, protože nechtěl zapřít Krista.

V Kolonia Agripina svatého Maurina, opata a mučedníka.

V Nicomédii sv. Zacharia mučedníka.

Ve Španělsku svatých mučedníků Krispula a Restituta.

V Africe svatých mučedníků Arésia, Rogáta a patnácti dalších.

V Petře v Arábii svatého Astéria Biskupa, který byl pro katolickou víru týrán ariánským císařem Konstantiem, přeložen do Afriky a nakonec byl poslán zpět ke své církvi a zemřel jako slavný vyznavač.

V Auxerre svatého Censuria biskupa.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.