1. června

Svaté Anděly Merici, panny z třetího řádu sv. Františka, zakladatelky Kongregace panen sv. Voršily; byla nebeským Ženichem povolána k přijetí neporušitelné koruny 27. ledna.

V Římě sv. Juvencia mučedníka.

V Autunu svatých Reveriána biskupa a Pavla kněze spolu s deseti dalšími; kteří byli za vlády Aureliána korunováni mučednictvím.

V Cesarei, v Palestině, blahoslaveného Panfila, kněze a mučedníka, muže obdivuhodné svatosti a nauky, štědrého k chudým, který vírou Kristovou a pronásledování Galeria Maximiána nejprve pod správcem Urbanm byl mučen a uvržen do vězení, poté pod správou Firmiliána znovu vystaven mukám a spolu s ostatními podstoupil mučednickou smrt. Trpěl s ním také Valenta jáhen, Pavel a devět dalších, jejichž památka se slaví i v jiné dny.

V Kapadocii svatého Tespesia mučedníka, který byl za císaře Alexandra a prefekta Simpliciuse po mnoha mukách sťat.

V Egyptě svatých mučedníků Ischirióna, velitele, a pěti dalších vojáků, kteří byli za císaře Diokleciána kvůli víře v Krista zabiti různým způsobem.

Stejně tak sv. Ferma mučedníka, který byl za pronásledování Maximiána sužován krutým způsobem, utloukán kameny a nakonec sťat.

V Perugii svatých mučedníků vojáků Felinoa a Graciniána, kteří za Decia trýzněni různými mukami obdrželi se slavnou smrtí palmu mučednictví.

V Bologni sv. Prokola mučedníka, který trpěl za císaře Maximiána.

V Amélii v Umbrii svatého Sekunda mučedníka, který vhozen do Tibery za císaře Diokleciána

Za téhož císaře blízko města Castello v Umbrii sv. Krescenciána, římského vojáka, který byl umučen pro svoji víru v Krista

V klášteře Lérins ve Francii, svatého Kaprásia opata.

V klášteře Ogna, poblíž Burgosu ve Španělsku svatého Enekona. benediktinského opata proslulého svatostí a zázraky.

Blízko Monte Falco v Umbrii sv. Fortunáta kněze, proslulého ctnostmi a zázraky.

V Tréviru sv. Simeona mnicha, kterého do počtu svatých zapsal papež Benedikt IX.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.