8. července

Svaté Alžběty vdovy, portugalské královny, která odešla do nebeského království 4. července.

V Malé Asii svatého Aquila a jeho manželky Priscily, o nichž se zmiňují Skutky apoštolů.

V německém Würtzburgu biskupa sv. Chiliána, který byl poslán římským papežem, aby kázal evangelium. Poté co mnohé obrátil ke Krista, byl zabit společně se svými druhy knězem Kolomanem a jáhnem Totnánem.

V Porto Romano bylo za pronásledování císaře Aureliána zabito padesát vojáků, svatých mučedníků, kteří konvertovali k víře Kristově při umučení sv. Bonósy a byli pokřtěni blahoslaveným papežem Felixem I.

V Cesarei v Palestině svatého Prokopa mučedníka, který za císaře Diokleciána byl přiveden ze Scitopoli do Cesarey a pro upřímnost svých vyznání byl sťat na příkaz soudce Fabiana.

V Konstantinopoli umučení svatých abrahamitských mnichů, kteří kvůli kultu svatých obrazů vzdorovali císaři Theofilovi.

Ve Spilambèrtu, v Emilii, svatého Adriana III. papeže, proslulého svou horlivostí při usmíření východní a římské církve, který je proslulý svými zázraky. Jeho tělo bylo převezeno do kláštera Nonantola a slavně pohřbeno v kostele sv. Silvestra.

V Treviru sv. Auspicia, biskupa a vyznavače.

V Římě blahoslaveného papeže Evžena III., který poté, co s velkou slávou, svatostí a obezřetnosti vedl klášter svatých Vincence a Anastasia v Acque Salvie, byl zvolen papežem. Kult světce, kterým uctíván od univerzální církve, ratifikoval a potvrdil papež Pius IX.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.