5. července

5. července

Svatých bratří vyznavačů Cyrila mnicha a Metoděje biskupa, apoštolů Slovanů a patronů Evropy. Mimo Českou republiku se tento svátek připomíná 7. července

V Kremoně v Lombardii, sv. Antonína Marii Zaccaria vyznavače, zakladatele barnabitů sv Pavla a Andělských panen: proslavil se všemi ctnostmi a mnoha zázraky. Papež Lev XIII. ho zapsal mezi svaté. Jeho tělo je uctíváno v Miláně v kostele sv. Barnabáše.

V Římě sv. Zoe mu čednice, manželky blahoslaveného mučedníka Nikostrata, který za císaře Diokleciána, zatímco se modlil vyznání sv. Apoštola Petra,byl spoután a uvržen do velmi temného vězení; pak byl pověšen za krk i za vlasy na strom, pod kterým oheň vydával děsný dým, a tak ve vytrvalém vyznání Pána odevzdal svou duši.

V Jeruzalémě sv. Atanáše jáhna, kterému kvůli svatému Chalcedonskému koncilu kacíři připravili všechny druhy muk, a nakonec ho zabili kusem železa.

V Sýrii sv.  Domicia mučedníka, který svými ctnostmi způsobil mnoho dobrodiní.

Na Sicílii svatých mučedníků Agatóna a Trifina.

V Tomi ve Skytii svatých mučedníků Marina, Teódota a Sédofa.

V Kyréně v Libyi svaté Cyrily mučednice, která za pronásledování Diokleciána dlouho držela v rukou bez třesení žhavé uhlíky s kadidlem, takže se zdálo, jakoby obětovala kadidlo; potom, krutě rozdrásaná, zalitá vlastní krví odešla ke svému Ženichovi.

V Treviru sv, Numeriána, biskupa a vyznavače.

V San Severino v Picéno svaté Filomény panny.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.