4. července

V Estremozu v Portugalsku svaté Alžběty vdovy, portugalské královny, kterou jako proslulou ctností a zázraky zapsal papež Urban VIII. do seznamu svatých. Její svátek se na příkaz papeže Innocence XII. slaví osmého dne tohoto měsíce.

Svatých proroků Ozéaše a Hagea.

Na území Bourges sv. Lauriána, biskup sevillský a mučedník, jehož hlava byla přenesena do španělské Sevilly.

V Africe svatého mučedníka Jukundiana, který byl pro Krista utopen v moři.

V Sirmiu svatých mučedníků Inocence a Sebastia s třiceti druhy.

V Madauru v Africe svatého Nanfanióna a druhů, které posiloval v jejich boji a přivedl ke koruně mučednictví.

V Kyrèně v Libyi sv. Teodora biskupa, který byl za Diokleciánova pronásledování pod vedením správce Digniána zbit olověnými důtkami, zbaven jazyka a nakonec skonal v pokoji jako vyznavač.

V Řeznu v Bavorsku sv. Oldřicha biskupa, proslulého ctností obdivuhodné zdrženlivosti a bdělosti a darem zázraků.

V Tours ve Francii uložení svatého Martina, biskupa a vyznavače v jeho bazilice, kde ve stejný den před několika lety přijal biskupské svěcení.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.