30. července

V Římě byli svatých mučedníků Abdona a Sennena, Peršanů, kteří za Décia p řetězy dopraveni do Říma byli pro víru v Krista nejprve zbiti olověnými důtlami a poté usmrcení mečem.

V Assisi v Umbrii, mučedníka svatého Rufina.

V africkém Tuburbium Lucernarium umučení svatých panen Maximy, Donatilly a Sekondy, z nichž první dvě v pronásledování Valeriàna a Galliéna napojeny octem a žlučí, byly mučeny velmi krutým bičováním a natahoványna skřipci, dále páleny na roštu a natírány vápnem a poté spolu se Sekondou, dvanáctiletou pannou, předhozeny šelmám, které je ponechaly neporušené; na konec byly usmrceny s mečem.

V Cesarei, v Kapadocii, svaté Julity, která u soudu požadovala vrácení majetku, které jí tyran uzurpoval a vyžadovala, že jako křesťanka neměla být vyslýchána, byla soudcem okamžitě nucena obětovat kadidlo modlám, aby mohla být vyslyšena. Když to odmítala, byla vhozena do ohně, a tak odevzdala duši Bohu, ale její tělo zůstalo v plamenech bez úhony. Její význačné zásluhy uctil sv. Bazil Veliký slavnou cchválou.

V Auxerre svatého Orsa, biskupa a vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.