3. července

V Římě svatého Lva II. papeže a vyznavače, který již v prvním roce svého pontifikátu, plného zásluh, odešel do nebe.

V Chiusi v Toskánsku si korunu mučednictví zasloužili svatí mučedníci Irenej jáhen a Mastiola matrona, kteří byli za císaře Aureliána týráni různými a krutými způsoby.

V Alexandrii svatých mučedníků Tryfona a dvanácti dalších.

V Konstantinopoli sv. Eulogia a druhů mučedníků.

V Cesarei v Kappadócii, sv. Hyacinta, komorníka císaře Trajana. Obviněn z křesťanství, byl sužován různým bitím, a uvržen do vězení, kde skonal utýrán a hladem.

Ve stejný den svatých mučedníků Marka a Muziana, kteří byli pro Krista zabiti mečem. Malý chlapec, který je hlasitě varoval, aby se neobětovali modlám, byl zbit důtkami, a když vyznával Krista ještě byl nakonec zabit spolu s jistým Pavlem, který mučedníky povzbuzoval .

V Laodicéi v Sýrii svatého biskupa Anatólia, který zanechal obdivuhodné spisy nejen pro věřící, ale také pro filozofy.

V Aitinu, ve Vénetu, svatého Heliodora biskupa, který vynikal nakou a svatostí.

V Ravénně San Data  biskupa a vyznavače.

V Eděsse v Mezopotámii uložení svatého Tomáše apoštola přeneseného z Indie: jeho ostatky byly poté transportovány do Ortóny v Abruzzu.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.