27. července

Sv. Pantaleona, , který byl pro víru v Krista císařem Maximiánem mučen na skřipci a pálen pochodněmi, ale uprostřed těchto bolestí ho uklidnilo zjevení Pána, a nakonec proboden mečem získal mučednickou palmu.

V Biscéglii v Apulii svatých mučedníků biskupa Maura, Pantalemona a Sérgia, kteří trpěli pod císařem Trajánem.

V Nikomédia sv. Hermolea kněze, který svým učením obrátil požehnaného Pantaleóna k víře; s ním byli i také svatí bratři Hermipus a Hermokrat, kteří byli po mnoha trestech, uložených císařem Maximianem, pro Kristovo vyznání potrestáni smrtí.

Ve španělské Kórdově svatých mučedníků jáhna Jiřího, Aurélia a jeho manželky Natálie, Felixe a jeho manželka Liliósy umučených za arabského pronásledování.

V Nole v Kampánii, svatých mučedníků Felixe, Julia a Jokondy.

U Homerit v Arábii památka svatých mučedníků, kteří byli pod tyranem Dunaanem pro víru Kristovu upáleni.

V Efezu sedmi svatých Dormietů, tedy Maximiána, Malka Martiniána, Dioniga, Jan , Serapióna a Konstantina.

V Římě svatého papeže Celestína, který odsoudil Nestora, biskupa z Konstantinopole, a vyloučil Pelágia. S jeho pověření se konal posvátný koncil v Efezu, který odsoudil samotného Nestóra.

V Auxerre uložení blahoslaveného Heteria, biskupa a vyznavače.

V Konstantinopoli blahoslavené Antusy Panny, která byla za Konstantina Koprónima pro kult svatých obrazů zbita bičem a poslána do exilu.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.