26. července

Skonání svaté Anny, která byla matkou Neposkvrněné Panny Marie, Matky Boží.

Ve Filipách v Makedonii svatého Erasta, kterého tam jako biskupa stanovil blahoslavený apoštol Pavel a byl zde korunován mučednictvím.

V Římě na Via Latina svatých mučedníků Sinfrónia, Olimpia, Teódola a Esuperie, kteří (jak čteme ve Skutcích svatého papeže Štěpána) byli upáleni a získali tak palmu mučednictví.

V Porto Romano sv. Hyacinta mučedníka který byl nejprve hozen do ohně a poté do řeky a zůstal nezraněný; poté byl za císaře Trajana a konzula Leoncia usmrcen mečem. Jeho tělo matka Julia pohřbila na jedné z jeho farem poblíž Říma.

Ve Veroně sv. Valenty, biskupa a vyznavače.

V Římě sv. Pastora kněze, jehož jménem je pojmenován klášter na Viminale poblíž svatého Prudenciána.

V klášteře San Benedikta v Mantovano sv. Simeona mnicha a poustevníka, který se proslavil mnoha zázraky.

V Loveře, v diecézi Bréscia, svaté Bartolomey Kapitanio, panny, zakladatelky řádu charitativních sester, proslulé vzděláváním dívek, kerou papež Pius XII. zapsal do seznamu svatých panen.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.