23. července

V Ravenně biskupa svatého Apolináře, který byl v Římě vysvěcen apoštolem Petrem a vyslán do Ravenny, snášel různá utrpení pro víru Kristovu; kázáním evangelia v Emilii zrušil mnoho kultů modloslužby; nakonec se vrátil do Ravenny a pod císařem Vespasiánem získal slavnou korumu mučednictví.

V Le Mans ve Francii, sv. Libora, biskupa a vyznavače.

V Římě sv. Brigity Vedové, která po mnoha poutích na svatá místa zesnula plná božského Ducha. Její svátek svátek se slaví 8. října.

Na stejném místě sv. Rasifa mučedníka.

Římě umučení sv. Primitivy panny.

Stejně tak svatých mučedníků Apollonia a Evžena.

Téhož dne byli umučeni sv. Trofim a Teofil, kteří byli za císaře Diokleciána tlučeni kameny a páleni ohněm a nakonec usmrceni mečem.

V Bulharsku mnoha svatých mučedníků, kteří za zlého císaře Nicéfora, který pustošil církev Boží, byli umučeni různým způsobem tj. mečem, šibenicí, šípy, dlouhým vězením a s hladem.

V Římě svatých panen Romoly, Redenty a Erundiny, o nichž píše sv. papež Řehoř.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.