22. července

Poblíž francouzské Marseille sv. Máří Magdalény, z níž Pán vyhnal sedm démonů, a která si jako první zasloužila spatřit samotného Spasitele, když vstal z mrtvých.

Ve Filipínách v Makedonii sv. Sintichy, o které zmiňuje požehnaný Apoštol. Pavel.

V Ankaře v Galácii svatého mučedníka Fiatóna, který  pod správcem Agrippinem zbit bičem, roztrhán železnými háky a týrán jinými nejkrutějšími druhy muk a nakonec sťat mečem odevzdal Bohu svého nepřemoženého ducha. Jeho zázraky na pomoc vězňům jsou doloženy v aktech druhého Nicejského koncilu.

Na Kypru byl mečem zabit sv. Teofil Pretor, kterého zajali Arabové a který se nedal přimět ani dary, ani vyhrožováním., aby zapřel Krista.

V Antiochia sv Cyrila biskupa proslulého naukou a svatostí.

V Menate na území Alvérnie svatého Menelaa opata.

V klášteře Fontanelle ve Francii svatého Vandregisila opata, známého mnoha zázraky; jeho tělo bylo přeneseno do kláštera Blandino ve Flandrech.

V portugalské Lisaboně svatého Vavřince z Brindisi, kněze a vyznavače, který byl generálním představeným řádu kapucínů v San Francisco, proslul kázáním božského slova a náročnými závazky pro slávu Boží. Do katalogu svatých ho zapsal papež Lev třináctý.

Ve Scitopoli v Palestině sv. Josefa Conté.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.