21. července

Svatého Vavřince z Brindisi vyznavače a učitele církve z řádu minoritů, který následujícího dne odešel do nebe

V Římě svaté Praxedy panny, která poučena o kultu panenské čistoty a o božském zákoně, vytrvale se věnovala bdění, modlitbám a půstu, až  spočinula v Kristu; byla pohřbena na Via Salaria vedle své sestry Pudenciány

V Babylonii svatého Daniela proroka.

V Komaně, v Arménii sv. Zotika, biskupa, který byl jako mučedník korunován za vládce Severa.

V Marseille ve Francii, svatého Viktora, který byl vojákem a nebyl ochoten následovat vojsko ani obětovat modlám, proto byl nejprve uvržen do vězení, kde ho navštívil anděl,  poté mučen různým způsobem byl nakonec rozdrcen ve mlýně. Trpěli s ním také tři vojáci, jmenovitě Alexander, Felicián a Longinus.

V Troyes ve Francii umučení svatých Klaudia, Justa a Jokondina a dalších pěti druhů za vlády císaře Aureliána.

Na stejném místě umučení svaté panny Julie.

Ve Štrasburku biskupa svatého Arbogasta, známého pro jeho zázraky.

V Sýrii sv. Jana mučedníka a jeho společníka sv Simeona.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.