20.července

Svatého. Jeronýma Emilianiho,Vyznavače zakladatele kongregace »Somaska«, nebeského patrona všech sirotků a opuštěné mládeže; spočinul v Pánu 8. února.

V Antiochii umučení svaté Markéty panny.

Na hoře Karmel svatého proroka Eliáše.

V Judsku blahoslaveného Josefa, přezdívaného Justus, kterého apoštolové společně s blahoslaveným Matějem označili za kandidáty na místo zrádce apoštola Jidáše; los, padl na Matěje, Josef se nicméně nevzdal hlásání evangelia a ve svatosti snášel pro víru v Krista velké pronásledování ze strany Židů, až k vítězném konci. Vypráví se o něm, že ačkoli požil jedu, pro víru v našeho Pána neutrpěl žádnou škodu.

Ve španělské Kordobě svatého Pavla jáhna, který zemřel jako mučedník na příkaz nevěřících, protože jim vyčítal mohamedánskou bezbožnost a krutost a neustále kázal Krista, který byl zabit na jejich příkaz.

V Damašku svatých mučedníků Sabina, Juliána, Maxima, Makrobia, Kassia, Pavla a deseti dalších

V Portugalsku sv. Vilgeforty, panny a mučednice, která pro boj za křesťanskou víru a za svou čistotu za skromnost zasloužila slavný triumf na kříži.

Ve stejný den svatého Flaviána ,druhého biskupa v Antiochii, a Eliáše, biskupa v Jerusaléme, kteří kvůli chalcedonskému koncilu byli císařem Anastásiem vyhnáni do exilu a tam vítězně předáni Pánu.

Ve čtvrti Boulogne-sur-Mer ve Francii svatého Vulmara opata , muže obdivuhodné svatosti.

V Trevíru svaté Severy panny.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.