2. července

Navštívení Panny Marie u Alžběty.

V Římě na Via Aurélia svatých mučedníků Procesa a Martiniána, které sv. Petr Apoštol pokřtil Mamerninském vězení a vytrpěli pod Nerem zranění na ústech, skřipec, bití žilami, holemi, mučení plamenem a štíry a byli nakonec sťati mečem, a tak byli korunováni mučednictvím.

Stejně tak v Římě umučení tří svatých vojáků, kteří během mučení blahoslaveného apoštola Pavla přijali víru v Krista a si zasloužili si být spoluúčastníky jeho nebeské slávy.

Ve stejný den svatých mučedníků Aristona, Krescenciána, Eutichiána, Urbana, Vitália, Justa, Felicisima, Felixe, Marcia a Sinforósa; když v Kampánii zuřilo pronásledování císaře Diokleciána, všichni byli korunováni mučednictvím.

Ve Winchesteru v Anglii svatého biskupa Svituna, jehož svatost se vyznačovala zázraky.

V Bambergu biskupa sv. Ottona, který kázal evangelium Pomořanům a obrátil je k víře.

V Lekku v Apulii sv. Bernardina Realina, vyznavače, který jako výborný soudce vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, přijal kněžské svěcení a proslavil se láskou a zázraky.

V Tours ve Francii uložení svaté Monegondy, zbožné ženy.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.