18. července

Sv. Kamila z Lellis, kněze a vyznavače, jehož úmrtí si připomínáme čtrnáctého tohoto měsíce.

V Tivoli svaté Sinforósy, manželky sv Getulia mučedníka, matky sedmi dětí, jmenovitě , Juliána, Nemsia, Primitiva, Justina, Stattea a Evžena. Tato matka byla za císaře Hadriána pro nepřekonatelnou stálost ve víře nejprve dlouhou dobu bičována, poté pověšena za vlasy a nakonec přivázána ke kameni, a svržena do řeky,; synové byl přivázáni ke sloupům a různým způsobem týráni, až skonali a dosáhli mučednictví. Jejich těla byla přenesena do Říma a za papeže Pia IV. byla uložena v Sant’Angelo v Pescherii.

V Utrechtu St. Fridricha biskupa a mučedníka.

V Doróstoru, v dolní Misii získal palmu mučednictví svatý Emilián, který byl v době Juliana Apostaty uvržen do pece.

V Kartágu svaté Gundény panny, která byla na rozkaz proconsula Rufina kvůli vyznání Krista čtyřikrát mučena na skřipci, strašně drásána háky, po dlouhou dobu držena v bídě vězení a nakonec zabita mečem.

Ve španělské Galícii sv. Mariny panny a mučednice.

V Miláně sv. biskupa Materno, který byl za císaře Maximiána za víru v Krista a za jemu svěřenou církev uvržen do vězení a často bičován, až po mnoha mnoha vyznáních, víry zesnul v Pánu.

V Broscii, sv. Filstria, biskupa tohoto města, který svými slovy a spisy bojoval proti kacířům, zejména Ariánům, od nichž mnoho vytrpěl; proslul mnoha zázraky a zesnul jako vyznavač.

V Metzu ve Francii sv. Arnolfa biskupa, proslulého svatostí a zázraky, který si zvolil poustevnický život a skonal v pokoji.

V Segni sv. Bruna, biskup a vyznavače.

Ve Forlimpopoli, v Emilii sv Ruffilla, biskupa.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.