17. července

V Římě sv. Alexia vyznavače, syna senátora Eufemiana. O svatební noci odešel z domova a nechal svou nevěstu nedotčenou a až po dlouhém putgování se vrátil do Říma, s novým uměním jak pohrdat světem; zůstal po sedmnáct let nepoznaný ve svém rodném domě, kde žil a přebýval jako žebrák; ale po jeho smrti, uznané hlasem, který zazněl v římských církvích a pro jeden z jeho spisů, byl v době papeže Inocence I. přenesen s velkou úctou do kostela sv. Bonifáce, kde způsobil mnoho zázraků.

V Kartágu svatých sicilských mučedníků, tj. Speráta, Narzala, Citina, Veturia, Felixe, Acillina, Letancia, Januária, Generósa, Vestina, Donata a Sekunda, kteří na příkaz prefekta Saturnina po vyznání Krista byli uvězněni, přivázání v lese ke stromům a poté sťati mečem. Relikvie Sperata spolu s ostatky blahoslaveného Cypriána a s hlavou mučedníka svatého Pantaleóna, přivezené z Afriky do Francie, byly zbožně uloženy v Lyonu v bazilice svatého Jana Křtitele.

V Amastridě v Paflagónii svatého Hyacinta mučedníka, který pod správcem Kastriciem poté, co mnoho vytrpěl, skonal ve vězení.

V Tivoli sv. Generósa mučedníka.

V Konstantinopoli sv. Teodota mučedníka za panování Lva Obrazoborce.

V Římě uložení svatého Lva IV. papeže.

V Pavii sv. Enódia, biskupa a vyznavače.

V Auxerre svatého Teodósia biskupa.

V Miláně svatá Marceliny panny, sestry blaženého Ambrože biskupa, která v Římě v bazilice S. Petra přijala roušku zasvěcení od papeže Libéria; její svatost potvrzuje sám blahoslavený Ambrož ve svých spisech.

Ve Benátkách Přenesení blahoslavené Mariny panny .

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.