16. července

Svátek Panny Marie z hory Karmel.

V Sebastě v Arménii svatých mučedníků Atenogena biskupa a deseti jeho učedníků za císaře Diokleciána.

V Tréviru sv. Valentina, biskupa a mučedníka.

Ve španělské Kordově svatého Sisenanda, levity a mučedníka, kterého pro víru v Krista zabili Saracéni.

Ve stejný den sv. Fausta mučedníka který byl za císaře Decia přibit na kříž, na kterém trpěl pět dní až  proboden šípy odešel do nebe.

V Saintes ve Francii svaté mučednice Rainéldy panny a jejích družek, zabitých barbary pro víru v Krista.

V Bergamu sv. Donnióna mučedníka.

V Antiochii blahoslaveného Eustacha, biskupa a vyznavače, proslulého naukou a svatostí, který byl za arianského císaře Konstancia za obranu katolické víry poslán do vyhnanství v Traianopoli v Trácii a tam zesnul v Pánu.

V Kapui sv. Vitaliana, biskupa a vyznavače.

V opatství Nejsvětějšího Spasitele v diecézi Kostanca ve Francii svaté Marie Magdalény Postel, zakladatelky Ústavu sester křesťanských milosrdných škol, kterou do počtu svatých panen zapsal papež Pius XI.

Blízko Ostie uložení těla sv. Hilarina mnicha, který byl za pronásledování Jiuliana Apostaty společně se sv. Donátem, utlučen 7. srpna kyji v Arezzu v Toskánsku protože nechtěl obětovat modlám.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.