15. července

Svatého Jindřicha I., římského císaře a vyznavače, jehož narození pro nebe si připomínáme třináctého tohoto měsíce.

V Liónu ve Francii uložení svatého Bonaventury, kardinála a biskupa z Albána, vyznavače a učitele církve z Řádu minoritů, velmi proslulého naukou a svatostí života. Jeho svátek se však slaví v předchozí den.

V Pavii sv. Felixe, biskupa a mučedníka.

V Porto Romano svatých mučedníků Eutropia a sester Zósimy a Bonósy.

V Kartágu blaženého jáhna Katulina, k jehož chvále svatý Augustin promluvil k lidem, a svatých Januária, Florence, Julia a Justa mučedníků, pohřbených v bazilice ve Faustu.

V Alexandrii svatých mučedníků Filipa, Zenóna a Narséa a deseti dětí.

Na ostrově Tenedo svatého Abudémia mučedníka, který trpěl pod Diokleciánem.

V Sebastě v Arménii stětí sv. Antioka lékaře za správce Adriana. Protože z jeho hlavy vytékalo místo krve mléko, jeho kat Kyriak se obrátil k víře v Krista a rovněž podstoupil mučednictví.

V Nisibi v Mezopotámii svatého Jakuba, biskupa tohoto města, muže velké svatosti. Pověstný zázraky a naukou za pronásledování Galeria Maximiana, byl z řad vyznavačů, kteří pak na koncilu v Nicei odsoudili Ariovu zvrácenost a hájili dogma soupodstatnosti; po modlitbách jeho a biskupa svatého Alexandra postihl Aria v Konstantinopoli trest za jeho nepravost.

V Neapoli v Kampánii svatého Atanáše, biskupa tohoto města, se kterým jeho synovec Sergej špatně nakládal a vyhostil ho z jeho sídla, takže nakonec ve Véroli v Laciu zesnul v bídě v době Karla Plešatého.

V Campi Salentina v Apulii sv. Pompilia Marii Pirróttiho, vyznavače z řádu chudých kněží Matky Boží zbožných škol, proslulého apoštolským životem, kterého Pius XI. zařadil mezi svaté..

V Palermu památka zázračného nalezení těla svaté Rozálie, panny z Palerma, která před 350 lety osvobodila Sicílii od moru.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků  a vyznavačů a svatých panen.