14. července

Sv. Bonaventury z Řádu menších bratří, kardinála a biskupa v Albanu, vyznavače a učitele církve, který následujícího dne odešel k Pánu.

V Římě byl do počtu svatých zapsán svatý Kamil de Lellis, kněz a vyznavač, zakladatel řádu kamiliánů, duchovních služebníků nemocných, který se vyznačoval ctnostmi a zázraky a papež Lev XIV. ho prohlásil za patrona nemocnic a nemocných. Jeho svátek se však slaví osmnáctého tohoto měsíce.

Podobně v Římě sv. Justa vojáka, kterému se za správy tribuna Klaudia zázračně zjevil kříž; uvěřil v Krista a okamžitě byl pokřtěn, rozdal všechen svůj majetek chudým; poté ho zajal prefekt Magnécius, dal ho zbičovat, nasadit mu rozpálenou helmu a hodi na rošt, ale nes hořel mu ani jeden vlas, velebil Pána a odevzdal mu svého ducha.

V Sinópe, v Pontu, sv. Fokase mučedníka, biskupa tohoto města, který za císaře Trajána snášel pro Krista vězení, řetězy, a oheň, až odešel do nebe. Jeho ostatky pak byly přineseny do Vienne ve Francii a umístěny do baziliky Svatých apoštolů.

V Alexandrii, sv. Heraklea biskupa, o jehož sláva přivolala historika Afrikána, který vypráví, jak šel do Alexandrie, aby ho spatřil.

V Kartágu svatého Kýra biskupa, o jehož svátku svatý Augustin pronesl o něm kázání.

V Komo sv. Felixe, prvního biskupa tohoto města.

V Bréscii sv. Oktaviána biskupa.

V Deventeru ve Flandrech sv. Marcellina, kněze a vyznavače.

V peruánské Limě sv. Františka Soláno, kněze františkána a vyznavače, který mezi západními Indiány kázáním a zázraky šířil víru a ctnosti a papež Benedikt XIII. ho zapsal do seznamu svatých.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.