12. července

V klášteře Passigna no poblíž Florencie sv. Jana Gualbérta opata, zakladatele vallomrosiánského řádu.

V Lodi v Lombardii svatých mučedníků Nábora a Felixe, kteří za pronásledování Maximiana po různých mukách byli sťati. Jejich těla blahoslavená Savina převezla do Milána, kde je se ctí pohřbila.

Na Kypru blahoslaveného Jasona, jednoho z Kristových starověkých učedníků.

V Lucce v Toskánsku svatého Pavlína kterého Apoštol vysvětil na prvního biskupa tohoto města, a za císaře Nera na úpatí hory Pisano po mnoha duchovních zápasech spolu s dalšími společníky dosáhl mučednictví.

V Akvilei svaté Ermagory, učednice blahoslaveného evangelisty Marka, prvního biskupa tohoto města. Ti způsobili skrze zázraky uzdravení, vytrvalost v kázání obrácení národů a vytrpěli mnoho druhů mučení, než spolu s jáhnem Fortunatem dosáhli trvalé koruny po stětí mečem.

Ve stejný den umučení svatých Prola a Hilarióna, kteří za císaře Trajána a správce Maxima po trpkých mukách dosáhli palmy mučednictví.

V Tolédu ve Španělsku svaté Marciány, panny a mučednice, která byla pro víru Krista předhozena šelmám a rozdrásána býkem získala korunu mučednictví.

Blízko Lentini na Sicílii svaté Epifany, která za císaře Dioklecián a správce Tertilla po uřezání ňader skonala jako mučednice.

V Lyonu ve Francii sv. Vivenciola biskupa.

V Bologni, svatého Paterniána biskupa.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.