11. července

V Římě svatého Pia I., papeže, korunovaného palmou mučednictví za pronásledování Marka Aurelia Antonína.

V Bergamu sv. Jana biskupa, zabitého Ariány za obranu katolické víry.

V Sidě v Pamfylii svatého Kyndea kněze, který za císaře Diokleciána a správce Stratonika byl po mnoha mukách hozen do ohně, ale zůstal nezraněn a nakonec odevzdal svého ducha v modlitbě.

Ve španělské Kordobě byl mučednictvím korunován svatý Abondius kněz, který byl umučen za arabského pronásledování, když se stavěl proti Mohamedově sektě.

V Nikopoli v Arménii svatých mučedníků Januária a Pelágia, kteří byli čtyři dny trýzněni na mučidlech a střepech, až skonali.

Na území Sens svatého Sidrónia mučedníka.

V Ikoniu v Likaonii sv. Marciána, který dosáhl palmu mučednictví za správce Perénnia.

V Bréscii svatých mučedníků Savina a Cypriána.

Na území Poitiers svatého Sabina vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.