1. července

Svátek nejvzácnější Krve našeho Pána Ježíše Krista.

Na hoře Nebo uložení svatého Árona, prvního kněze levitského řádu.

Ve Vienne ve Fràncii biskup sv. Martina, žáka apoštolů.

V Sinuésse v Kampánii svatých mučedníků biskupů Kasta o a Sekondina.

V Anglii svatých mučedníků Julia a Aronneho, kteří trpěli po sv. Albánovi za pronásledování císaře Diokleciána. V té době mnozí, postiženi různými mučidly a krutě týráni, ukončili boj a došli do radosti nebeského města.

V Auvergne ve Francii sv. Gallena biskupa.

Na území Lyonu uložení sv. Domiciána opata, který zde nejprve vedl poustevnický život, a když shromáždil mnoho následovníků ve službě Bohu, nakonec proslulý ctnostmki a slavnými zázraky ve vysokém věku odešel do nebe.

V Angouleme ve Franci sv. Aparchia opata.

Na území Remeše, sv. Teodorika kněze, žáka blahoslaveného biskupa Remigia.

Blízko Emesy, ve Fenicii, vyznavače sv. Simeona, přezdívaného Salo, který se stal bláznem pro Krista, ale jeho vysokou moudrost potvrdil Bůh velkými zázraky.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.