9. srpna

Vigilie mučedníka svatého Vavřince.

Svatého Jana Křtitele Marii Vianney, kněze a vyznavače, nebeského patrona všech farářů, jehož úmrtí se připomíná čtvrtého dne tohoto měsíce.

V Římě vojáka a mučedníka sv. Romana, který po konverzi žádal blahoslaveného Vavřince, aby ho pokřtil, a okamžitě byl přerdveden k soudci, zbit holemi a nakonec sťat.

V Toskánsku svatých mučedníků Sekundiana, Marceliána a Veriána, kteří byli v době Décia na příkaz konzulárního správce nejprve zbiiti, poté zavěšeni na mučedla, drásáni háky a páleni pochodněmi na bocích a nakonec sťati, a tak si zaasloužil triumfální titul mučedníků.

Ve Veroně svatých mučedníků Ferma a Rustika, kteří v době císaře Maximiána a soudce Anolina poté , co odmítli obětovat modlám a vytrvali v křesťanské víře, překonali mnohá muka, byli zbiti holemi a sťati.

V Africe památka mnoha svatých mučedníků, kteří za pronásledování Valeriána povzbuzováni k vytrvalosti svatým Numidikem byli vhozeni do ohně a získali tak palmu mučednictví. Sám Numidik byl s ostatními vržen do ohně a zavalalen kameny, přesto byl nalezen položivý, uzdraven a později b yl díky svým ctnostem od blahoslavený Cypriána posvěcen na kněze v kartagisnké církkvi.

V Konstantinopoli svatých mučedníků Juliana, Marciana a osmi dalších, kteří za to, že na bronzové dveře umístili obraz Spasitele, byli po velkém trápení zbiti a na příkaz bezbožného císaře Lva po mnoha mukách usmrceni mečem.

V Chalonu ve Francii sv. Domiziána, biskupa a vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.